Obsah

OSVĚDČENÍ

Typ: ostatní
OSVĚDČENÍ 1Po ukončení každé vzdělávací akce vydá akreditovaná instituce účastníkům Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Platnost osvědčení v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nelze časově omezovat.

Osvědčení obsahuje:

  1. ⁎ název, sídlo a IČO vzdělávacího zařízení
  2. ⁎ pořadové číslo vydávaného osvědčení
  3. ⁎ jméno, příjmení, titul a datum narození účastníka, v případě studií ke splnění kvalifikačních a dalších kvalifikačních předpokladů ještě místo narození účastníka
  4. ⁎ název vzdělávacího programu (shodný s názvem uvedeným v rozhodnutí vydaném  MŠMT)
  5. ⁎ číslo jednací akreditace vzdělávacího programu s citací: Vzdělávací program byl  akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.:
  6. ⁎ datum vydání osvědčení
  7. ⁎ razítko vzdělávací instituce (pokud ho vlastní) a podpis oprávněného pracovníka.
  8. číslo akreditace vzdělávací instituce
  9. uvedení druhu dalšího vzdělávání podle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním  systému pedagogických pracovníků
  10. datum zahájení a datum ukončení akce, počet hodin, místo konání, popř. jméno lektora (lektorů) a způsob zakončení akce

Body označené ⁎ (hvězdičkou) jsou nezbytnými náležitostmi osvědčení. Ostatní body mají fakultativní charakter a slouží k přesnější identifikaci vzdělávacího programu.

Upozornění: V případě absence data zahájení, data ukončení programu a počtu hodin na osvědčení je možné pro uznání výstupů v tzv. šablonách tyto údaje doložit potvrzením vydaným vzdělávacím zařízení, které bude tyto údaje obsahovat.

 

více informací naleznete ZDE


Vytvořeno: 5. 10. 2019
Poslední aktualizace: 5. 10. 2019 19:28
Autor: M K