Obsah

15.3. 2017 proběhlo v Chrudimi 3. setkání Řídicího výboru MAP

Prezentace ke stažení zde: Prezentace ze 3.setkání ŘV MAP

VÝZVY Č. 02_18_063 A 02_18_064 ŠABLONY II

Typ: ostatní
VÝZVY Č. 02_18_063 A 02_18_064 ŠABLONY II 1Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14:00.

Šablony II_mimo Prahu.jpg

Zdroj: MS2014+

Šablony II_Praha.jpg

Zdroj: MS2014+


Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Text výzvy č. 02_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Text výzvy č. 02_18_064 Šablony II - pro hlavní město Praha

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 1 Indikátory

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 3 Přehled šablon

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu

 

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů jsou k dispozici ZDE.

Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2016.xlsx Seznamy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ k_30. 9. 2017

Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2016.xlsx Kalkulačka indikátorů Šablony II

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 28. února 2018. Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte Uživatelskou příručku IS KP14+ (Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu) platnou pro obě výzvy, kterou naleznete ZDE.

Upozorňujeme žadatele, kteří uplatňují veřejnou podporu v režimu de minimis, aby postupovali při vyplňování projektové žádosti dle pokynu uvedených v Uživatelské příručce IS KP14+.


Další dokumenty:

Dotazníkové šetření:

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník MŠ

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník ŠD

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník ŠK

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník SVČ

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník ZŠ

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník ZUŠ

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Pokyny

Ostatní dokumenty:

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Kodex školy

„Kodex školy vychází z plánované revize programového dokumentu OP VVV. Kodex školy obsahuje výčet bodů identifikujících školu, která podporuje rovné příležitosti všech dětí a žáků ve vzdělávání a ověřuje jejich naplňování, což vede k rovnosti dosažených výsledků a školních úspěchů. Ve výzvě Šablony II je závazný pro MŠ a ZŠ, které se k němu přihlašují v rámci elektronického čestného prohlášení při vyplňování žádosti o podporu v IS KP14+.“


Informační leták k výzvě: Šablony II - zveřejněno dne 5. 3. 2018

 

Zdroj naleznete ZDE


Vytvořeno: 6. 3. 2018
Poslední aktualizace: 6. 3. 2018 13:12
Autor: Michaela Kotyková