Obsah

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let 2014-2018

Typ: ostatní
1Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let 2014-2018

Na základě opatření uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 v rámci kapitoly E. „Strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení“ v podkapitole E. 2. v bodě 3. 5. zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy materiál „Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let 2014-2018“.
Pro jednotlivé kraje je v tabulkách uvedena celková míra nezaměstnanosti absolventů oborů vzdělání s výučním listem za období posledních pěti let a dále míra nezaměstnanosti těchto absolventů podle skupin oborů v předchozích pěti letech. Poslední sloupec představuje průměrnou nezaměstnanost absolventů, která byla vypočtena jako průměrné procento nezaměstnanosti v jednotlivých letech 2014-2018.

1

 

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let 2014-2018


Příloha

Vytvořeno: 24. 3. 2019
Poslední aktualizace: 24. 3. 2019 13:04
Autor: Michaela Kotyková