Obsah

15.3. 2017 proběhlo v Chrudimi 3. setkání Řídicího výboru MAP

Prezentace ke stažení zde: Prezentace ze 3.setkání ŘV MAP

Plány IVP a PLPP

Typ: ostatní
Plán pedagogické podpory (PLPP) – podpůrné opatření prvního stupně, zpracovává základní škola pro žáka, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka. S PLPP je seznámen zákonný zástupce žáka a všichni učitelé; osoby, které se s plánem seznámily, plán podepisují. PLPP obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. Základní škola průběžně PLPP aktualizuje. PLPP vyhodnocuje nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrného opatření.

0

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně.

Šablony formulářů ke stažení

Ke stažení jsou šablony Plánu pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu s kolonkami pro 8 nebo 12 předmětů.

V každém poli šablony je uveden návodný text.

Poslední dokument je bez návodného textu a slouží školám jako podklad, pokud si jej chtějí upravit.

Individuální vzdělávací plán_dokument_pro možné úpravy.docx

IVP

24,9KB | Neděle, 18 září 2016 | Detaily

Plán pedagogické podpory.docx

30KB | Čtvrtek, 05 říjen 2017 | Detaily

Individuální vzdělávací plán 8 předmětů.docx

45,7KB | Čtvrtek, 05 říjen 2017 | Detaily

Individuální vzdělávací plán 12 předmětů.docx

48,9KB | Čtvrtek, 05 říjen 2017 | Detaily

Vzory IVP s platností od 1. 12. 2017

Individuální vzdělávací plán_dokument_pro mozne_upravy_aktualizovany.docx

20,6KB | Pondělí, 04 prosinec 2017 | Detaily

Individuální vzdělávací plán 8 předmětů_aktualizovany.docx

45,8KB | Pondělí, 04 prosinec 2017 | Detaily

Individuální vzdělávací plán 12 předmětů_aktualizovany.docx

49,1KB | Pondělí, 04 prosinec 2017 | Detaily


Vytvořeno: 13. 5. 2018
Poslední aktualizace: 13. 5. 2018 12:28
Autor: Michaela Kotyková