Obsah

15.3. 2017 proběhlo v Chrudimi 3. setkání Řídicího výboru MAP

Prezentace ke stažení zde: Prezentace ze 3.setkání ŘV MAP

Aktuality

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Liberec: Školní akční plán by neměl být dílem jednotlivce 1

Liberec: Školní akční plán by neměl být dílem jednotlivce

Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci patří k těm, které zpracovávají svůj první školní akční plán. Ředitel Jan Samšiňák chce do jeho tvorby vtáhnout maximum pedagogů – úspěšný plán podle něj nikdy nemůže vzniknout jen v ředitelně. celý text

ostatní | 13. 1. 2018 | Autor: Michaela Kotyková
Projekt Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami 1

Projekt Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

Projekt Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami je spolufinancován Evropskou uníí. celý text

ostatní | 13. 1. 2018 | Autor: Michaela Kotyková
PROGRAM EXCELENCE ZŠ 1

PROGRAM EXCELENCE ZŠ

MŠMT schválilo dne 12. prosince 2017 Vyhlášení rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“ . celý text

ostatní | 9. 1. 2018 | Autor: Michaela Kotyková
Žádost o spolupráci na realizaci projektu MAP II v ORP Chrudim 1

Žádost o spolupráci na realizaci projektu MAP II v ORP Chrudim

Žádost o spolupráci na realizaci projektu MAP II v ORP Chrudim celý text

ostatní | 9. 1. 2018 | Autor: Michaela Kotyková
Prázdninová škola Lipnice, z. s. 1

Prázdninová škola Lipnice, z. s.

Jsme organizace, která nabízí vzdělávací kurzy akreditované u MŠMT, které lze čerpat v rámci takzvaných Šablon, ale i jiných grantových programů vypisovaných v ČR.  celý text

ostatní | 5. 1. 2018 | Autor: Michaela Kotyková
VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ V ROCE 2018 1

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ V ROCE 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce 2018. celý text

ostatní | 5. 1. 2018 | Autor: Michaela Kotyková
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. LEDNA 2018 1

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. LEDNA 2018

Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s účinností od 1. ledna 2018. celý text

ostatní | 3. 1. 2018 | Autor: Michaela Kotyková
pf

PF 2018

PF 2018 celý text

ostatní | 30. 12. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
VYHLÁŠKA Č. 27/2016 SB., O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH, VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM OD 1. 1. 2018 1

VYHLÁŠKA Č. 27/2016 SB., O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH, VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM OD 1. 1. 2018

Dne 8. prosince byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 416/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. (dále jen „druhá novela vyhlášky“). celý text

ostatní | 18. 12. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
o MAP v Chrudimském zpravodaji 1

o MAP v Chrudimském zpravodaji

o MAP v Chrudimském zpravodaji celý text

ostatní | 12. 12. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
Převrácená třída 1

Převrácená třída

V metodě převrácené třídy nahrazuje přímý výklad učitele online vzdělávací video. Výuka probíhá tak, že se žáci nejprve seznámí prostřednictvím videa s probíranou látkou doma online, do školy přijdou již s konkrétními dotazy. Svoje dotazy mohou žáci vložit jako komentář k videu nebo do prostředí sociální, které sdílejí s učitelem. Ten otázky setřídí a připraví výukové aktivity zaměřené na problematická témata. Bezproblémová témata přitom vynechává. V hodině potom učitel využívá čas efektivněji, protože se věnuje hlavně těm pasážím probírané látky, kterým děti na videu nerozuměly. Během výuky se žáci učí diskutovat a vznášet dotazy k probírané látce. Tím si utříbí znalosti a získávají hlubší vhled do problematiky. Z pasivních posluchačů se mění na aktivní studenty. Při domácím sledování videa každý žák získává možnost postupovat v látce vlastním tempem. Zároveň se učí být zodpovědný za svoje vlastní vzdělávání. Metoda Převrácené třídy dává příležitost dostat se více do hloubky probírané látky a umožňuje každému žákovi dospět na maximum svých schopností. celý text

ostatní | 12. 12. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
Švédská škola očima české maminky: všichni si musí hrát se všemi 1

Švédská škola očima české maminky: všichni si musí hrát se všemi

Tereza Planck žije od roku 2003 ve Švédském Lundu. S manželem Joakimem vychovává tři dcery. Oba pracují jako lékaři. A takto vypadá švédská škola. Tentokrát je to o atmosféře a vztazích. A o češtině. celý text

ostatní | 6. 12. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
Chcete mít pocit, že se české školy změnily k lepšímu? Podívejte se na film Tomáše Škrdlanta „Škola demokracie?“ 1

Chcete mít pocit, že se české školy změnily k lepšímu? Podívejte se na film Tomáše Škrdlanta „Škola demokracie?“

Nabízíme ke zhlédnutí film režiséra Tomáše Škrdlanta Škola demokracie?, který vzniknul před dvaceti lety na objednávku České televize. Přibližuje atmosféru tehdejších škol a názory učitelů, můžeme tedy posoudit, nakolik se od té doby naše školy změnily. A ukazuje učitele a odborníky, kteří už tehdy mluvili o nutné proměně metod vyučování i atmosféry škol (Jana Nováčková, Ivana Málková, Eva Vondráková, Jitka Kašová) a lze tedy sledovat, nakolik se jejich názory potvrdily i prosadily. celý text

ostatní | 6. 12. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
MŠMT SCHVÁLILO TŘI DOTAČNÍ PROGRAMY VE SPORTU NA ROK 2018 1

MŠMT SCHVÁLILO TŘI DOTAČNÍ PROGRAMY VE SPORTU NA ROK 2018

Praha, 1. prosince 2017 - MŠMT schválilo na rok 2018 tři dotační programy ve sportu na podporu státní sportovní reprezentace, talentovaných dětí a mládeže a celostátní program na podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot. V programech se rozdělí celkem téměř 2,5 mld. Kč. Na zpracování a odevzdání žádostí je jeden měsíc. MŠMT na prosinec připravilo metodická setkání pro potenciální žadatele a zastřešující sportovní organizace, které informace rozšíří dále do regionů. celý text

ostatní | 5. 12. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
Z VÝZEV OP VVV NA ŠABLONY JE MOŽNÉ POŘÍDIT I DIDAKTICKÉ POMŮCKY A IT TECHNIKU 1

Z VÝZEV OP VVV NA ŠABLONY JE MOŽNÉ POŘÍDIT I DIDAKTICKÉ POMŮCKY A IT TECHNIKU

Na základě četných dotazů ředitelů, ředitelek a příjemců zjednodušených projektů na možnost nákupu pomůcek a vybavení z výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ( OP VVV) na tzv. šablony, vydalo MŠMT stanovisko. celý text

ostatní | 29. 11. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
Marek Herman: Tříleté dítě by mělo mít doma nejméně dvě povinnosti 1

Marek Herman: Tříleté dítě by mělo mít doma nejméně dvě povinnosti

Marek Herman: Tříleté dítě by mělo mít doma nejméně dvě povinnosti celý text

ostatní | 25. 11. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
Legislativní novinky ve školním roce 2017/2018 1

Legislativní novinky ve školním roce 2017/2018

Termín konání: 28. listopadu 2017 od 09.00 do 13.00 hod.

Místo konání: NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
celý text

ostatní | 25. 11. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
Hlavolamy 1

Hlavolamy

podívejte se na zajímavé hlavolamy celý text

ostatní | 25. 11. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
Bez stresu a přirozeně. Genetická metoda čtení pomáhá dětem naučit se číst 1

Bez stresu a přirozeně. Genetická metoda čtení pomáhá dětem naučit se číst

Je tzv. genetická metoda čtení pro děti výhodnější? O tom mluvila v Atriu na Rádiu Junior Monika Valentová s bývalou učitelkou, nyní lektorkou a inspirátorkou Ivanou Málkovou, která ve školství praktikovala oba přístupy. celý text

ostatní | 19. 11. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
Škola příbehů 1

Škola příbehů

Škola příbehů - proč se máme učit z příběhů? celý text

ostatní | 19. 11. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
MŠMT: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. (Důvodová zpráva aneb Bude hůř!) 1

MŠMT: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. (Důvodová zpráva aneb Bude hůř!)

Zpřesnění pravidel nastaví podmínky pro využívání finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s původním záměrem systému podpůrných opatření - pomoci vyrovnat příležitosti dětí, žáků a studentů hospodárným a cíleným využitím finančních prostředků státního rozpočtu. Podle provedené analýzy společného vzdělávání po prvním roce implementace je zřejmé, že zcela zřetelně převažují poskytnutá personální podpůrná opatření. V případě asistenta pedagoga se ukázalo, že v řadě případů není zajištěna účelnost této pozice na škole. To je důvodem k takovým úpravám legislativy, které by do finančních prostředků vynakládaných na asistenty pedagoga vnesly vnitřní diferenciaci. celý text

ostatní | 13. 11. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
České školství tápe. Chybí vize a podpora učitelů v praxi, říká odbornice 1

České školství tápe. Chybí vize a podpora učitelů v praxi, říká odbornice

Českému školství chybí vize, která by říkala, k čemu má vzdělávání směřovat. Systém také nedostatečně podporuje učitele v praxi, kde by pedagogové měli mít možnost získat zpětnou vazbu od jiných pedagogů, aby mohli svou práci reflektovat, řekla programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu Hana Košťálová na Festivalu pedagogické inspirace, který se v pátek a dnes konal v Praze.
celý text

ostatní | 13. 11. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
Kuchařky ve škole jsou luxus aneb Co jste možná nevěděli o českých školních obědech 1

Kuchařky ve škole jsou luxus aneb Co jste možná nevěděli o českých školních obědech

Školní jídelny jsou českým rodinným stříbrem. Zatímco v jiných evropských zemích se dětem jídlo vozí z centralizovaných vývařoven a ve školách se jen ohřívá, ve většině českých škol se vaří. celý text

ostatní | 3. 11. 2017 | Autor: Michaela Kotyková

NIDV Krajské pracoviště Pardubice nabízí vzdělávací program Metodika práce asistenta pedagoga - ucelený přehled pro školský management

Datum konání: 14. listopadu 2017, 09.00 - 14.00 celý text

ostatní, náš tip | 3. 11. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
Projekt

Projekt "Předškolka"

podívejte se na reportáž, kterou odvysílala televize V1 v pátek 20.10.2017 (3:43) celý text

ostatní | 30. 10. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
Mapy učebního pokroku 1

Mapy učebního pokroku

O projektu
Mapa učebního pokroku ti pomůže sledovat tvůj individuální pokrok v učení v šesti vzdělávacích oblastech: český jazyk, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, přírodovědná gramotnost, angličtina a společenské vědy. Každá vzdělávací oblast je rozdělena ještě na několik částí (vláken), v nichž můžeš sledovat tvůj rozvoj odděleně. Mapu vzdělávací oblasti tvoří vždy šest úrovní, postupných kroků, které tě při zvládání každého předmětu čekají.

Prostřednictvím tohoto nástroje můžeš sledovat svoji cestu učením, která není nijak ovlivněna výkony tvých spolužáků. Ve svém profilu můžeš sledovat nejen své pokroky, ale je zde zaznamenaná i zpětná vazba k jednotlivým úkolům, které jsi na své cestě plnil. celý text

ostatní | 30. 10. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
MŠMT

Aktuální informace z webu MŠMT

Prohlédněte si Aktuální informace z webu MŠMT celý text

ostatní | 18. 10. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
Soutěž OP VVV 1

Soutěž OP VVV

Soutěž OP VVV celý text

ostatní | 18. 10. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
Zelení-školství

Vzdělávání je priorita č. 1, je nutno adekvátně investovat

EDUin představuje sérii hodnocení politických programů stran kandidujících do parlamentních voleb v roce 2017. Vycházíme z volebního modelu Median a zahrnujeme strany, které mají šanci překonat pětiprocentní klauzuli a také ty, které mají šanci dosáhnout na státní příspěvek na provoz (3 %). Následuje hodnocení programu Zelených: celý text

ostatní | 13. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 3
poslední