Obsah

Zprávy

METODIKA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRIORITNÍ OSU 3 OP VVV

METODIKA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRIORITNÍ OSU 3 OP VVV celý text

ostatní | 21. 2. 2018 | Autor: Michaela Kotyková

Dotazník: Návrh pojetí revizí rámcových vzdělávacích programů

Na základě seznámení s návrhem revizí RVP máte možnost se k zvažovaným změnám vyjádřit. Vaše náměty a doporučení zaslané do 20. září 2017 využije NÚV pro dopracování návrhu, který bude předložen k projednání. Budeme proto rádi, pokud této možnosti využijete. celý text

ostatní | 15. 7. 2017 | Autor: Michaela Kotyková

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2017 - 2018

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2017 - 2018 celý text

ostatní | 15. 7. 2017 | Autor: Michaela Kotyková

Geopark Železné hory

Geopark Železné hory celý text

ostatní | 15. 7. 2017 | Autor: Michaela Kotyková

Příklad Strategie rozvoje školy

Příklad Strategie rozvoje školy celý text

ostatní | 15. 7. 2017 | Autor: Michaela Kotyková

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. února 2017

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. února 2017 celý text

ostatní | 15. 7. 2017 | Autor: Michaela Kotyková

Prezentace k IPs

Prezentace k IPs celý text

ostatní | 15. 7. 2017 | Autor: Michaela Kotyková

Síť center polytechnického a přírodovědného vzdělávání

Síť center polytechnického a přírodovědného vzdělávání celý text

ostatní | 15. 7. 2017 | Autor: Michaela Kotyková

Koncepce podpory rozvoje nadání

Koncepce podpory rozvoje nadání celý text

ostatní | 15. 7. 2017 | Autor: Michaela Kotyková

Průvodce k úpravám RVP

Průvodce k úpravám RVP celý text

ostatní | 15. 7. 2017 | Autor: Michaela Kotyková