Obsah

06.04.2019

VÝZVA Č. 02_18_071 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Co je cílem této výzvy? Cílem výzvy je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Výzva umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.

Detail

18.10.2017

Výzva 133 110

Výzva 133 110

Detail

18.10.2017

Informace z webu MSMT

Nové články:

Detail

18.10.2017

Informace z webu MSMT

Informace z webu MSMT

Detail