Obsah

Kariera ve školách

21.01.2018

Kariéra ve školách - hledáme pedagoga 1

Kariéra ve školách - hledáme pedagoga

Kariéra ve školách- hledáme pedagoga

Detail

O projektu

MAP v ORP Chrudim – CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000069

Proč potřebujeme Místní akční plán rozvoje vzdělávání?

Protože úspěch je spojen se strategií.

Spojujeme myšlenky, tvoříme vizi, stanovujeme cíle, naplňujeme je – pomocí plánů a časového vymezení potřebných kroků.

Společně promýšlíme, co už v území umíme, kam se chceme dostat, za jaký čas, jaký výsledek nám bude stačit, jaké výsledky potřebujeme, abychom byli zařazeni do skupiny, která popluje dál a bude odměněna mnoha způsoby. Protože chceme, aby se každé naše dítě "mohlo plavit podle chuti, bylo kapitánem, který určuje směr, protože jen ten, kdo zná mapy světa, ví, že možnosti jsou neomezené, nikdy nekončí, vždy je kam jet a co objevovat."

Chcete se přidat? Kontaktujte nás: mestoluze@seznam.cz

Abychom zvyšovali kvalitu vzdělávání, potřebujeme:

Kvalitní partnerství

Zapojit všechny partnery, kterých se vzdělávání týká a chtějí  vzdělávání řešit, trvalý a otevřený dialog.

Analýza MAP

Zmapovat aktuální stav a vyhodnotit jej (včetně infrastruktury)

Strategie MAP

Domluvou partnerů stanovit priority, cíle, opatření dle pravidel strategického plánování

Akční plán

Konkrétní kroky zapojených škol a dalších partnerů,   

  • příklady aktivit spolupráce
  • návrhy zaměření šablon,           shoda na prioritách
  • přehled o infrastruktuře,
  • vzdělávání cílových skupin

 

Soulad s MAP = specifické kritérium přijatelnosti pro ZŠ, zájmové a neformální vzdělávání, nově MŠ a "šablony2"

 

21.02.2018

METODIKA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRIORITNÍ OSU 3 OP VVV

METODIKA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRIORITNÍ OSU 3 OP VVV

Detail

21.02.2018

INFORMACE K DOTAZNÍKOVÉMU ŠETŘENÍ V PŘIPRAVOVANÉ VÝZVĚ ŠABLONY II 1

INFORMACE K DOTAZNÍKOVÉMU ŠETŘENÍ V PŘIPRAVOVANÉ VÝZVĚ ŠABLONY II

INFORMACE K DOTAZNÍKOVÉMU ŠETŘENÍ V PŘIPRAVOVANÉ VÝZVĚ ŠABLONY II

Detail

19.02.2018

Matice způsobilosti výdajů 1

Matice způsobilosti výdajů

Centrum pro regionální rozvoj zveřejňuje přehledy způsobilosti výdajůk vybraným specifickým cílů IROP. Přehledy obsahují nejčastější příkladyuplatňovaných výdajů z daných specifických cílů, včetně označení jejichzpůsobilosti/nezpůsobilosti a vazby na hlavní nebo vedlejší aktivityprojektu. Přehledy budou dle potřeby aktualizované a rozšiřované i na další specifické cíle IROP.

Detail

14.02.2018

Novinky z MŠMT 1

Novinky z MŠMT

soupis novinek z MŠMT

Detail

13.02.2018

DILEMATA KOMUNIKACE "INKLUZIVNÍ" ŠKOLY S RODIČI A DILEMATA KOMUNIKACE RODIČE S "INKLUZIVNÍ" ŠKOLOU  1

DILEMATA KOMUNIKACE "INKLUZIVNÍ" ŠKOLY S RODIČI A DILEMATA KOMUNIKACE RODIČE S "INKLUZIVNÍ" ŠKOLOU

Vážení, rád bych Vás touto cestou pozval na informační seminář: DILEMATA KOMUNIKACE "INKLUZIVNÍ" ŠKOLY S RODIČI A DILEMATA KOMUNIKACE RODIČE S "INKLUZIVNÍ" ŠKOLOU – viz pozvánka v příloze e-mailu, kde jsou bližší informace k tomuto semináři.

Detail

13.02.2018

1

ředitel Základní školy v Luži

ředitel Základní školy v Luži

Detail

Fotogalerie

07.06.2017

Konference MAP ORP Chrudim

Konference k rozvoji vzdělávání konaná 6. 6. 2017 v Luži.

Detail

20.03.2017

3. setkání Řídícího výboru

3. setkání Řídícího výboru 15. března 2017 v Chrudimi

Detail

01.03.2017

Vodní zdroje

Vodní zdroje

Detail