Obsah

Kariera ve školách

21.09.2017

Kariéra ve školách - hledáme pedagoga 1

Kariéra ve školách - hledáme pedagoga

Kariéra ve školách- hledáme pedagoga

Detail

O projektu

MAP v ORP Chrudim – CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000069

Proč potřebujeme Místní akční plán rozvoje vzdělávání?

Protože úspěch je spojen se strategií.

Spojujeme myšlenky, tvoříme vizi, stanovujeme cíle, naplňujeme je – pomocí plánů a časového vymezení potřebných kroků.

Společně promýšlíme, co už v území umíme, kam se chceme dostat, za jaký čas, jaký výsledek nám bude stačit, jaké výsledky potřebujeme, abychom byli zařazeni do skupiny, která popluje dál a bude odměněna mnoha způsoby. Protože chceme, aby se každé naše dítě "mohlo plavit podle chuti, bylo kapitánem, který určuje směr, protože jen ten, kdo zná mapy světa, ví, že možnosti jsou neomezené, nikdy nekončí, vždy je kam jet a co objevovat."

Chcete se přidat? Kontaktujte nás: mestoluze@seznam.cz

Abychom zvyšovali kvalitu vzdělávání, potřebujeme:

Kvalitní partnerství

Zapojit všechny partnery, kterých se vzdělávání týká a chtějí  vzdělávání řešit, trvalý a otevřený dialog.

Analýza MAP

Zmapovat aktuální stav a vyhodnotit jej (včetně infrastruktury)

Strategie MAP

Domluvou partnerů stanovit priority, cíle, opatření dle pravidel strategického plánování

Akční plán

Konkrétní kroky zapojených škol a dalších partnerů,   

  • příklady aktivit spolupráce
  • návrhy zaměření šablon,           shoda na prioritách
  • přehled o infrastruktuře,
  • vzdělávání cílových skupin

 

Soulad s MAP = specifické kritérium přijatelnosti pro ZŠ, zájmové a neformální vzdělávání, nově MŠ a "šablony2"

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2017

Tisková zpráva: Vzdělávání přede-vším: návrh vzdělávací politiky do letošních voleb 1

Tisková zpráva: Vzdělávání přede-vším: návrh vzdělávací politiky do letošních voleb

Expertní materiál, pod nímž je podepsáno 17 organizací zabývajících se vzděláváním, je v současnosti projednáván se zástupci politických stran.

Detail

16.09.2017

Pozvánka na semináře k výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ 1

Reporty k personálním šablonám pro MŠ a ZŠ

upozornění na interní depeši školám, které realizují projekt ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Tato depeše se týká možnosti vykázat report s OČR nebo pracovní neschopností (PN) od 15. dne PN.

Detail

16.09.2017

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ JE PŘIROZENÁ VĚC: J. SEHNAL 1

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ JE PŘIROZENÁ VĚC: J. SEHNAL

Kdybyste měli možnost nechat zmizet jednu vyučovací hodinu týdně a mohli tam „učit“ co byste chtěli, udělali byste to?“ ptá se Jiří Sehnal, ředitel Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27. „Jsem ředitelem běžné základní školy, jakých jsou v naší zemi tisíce. A přesto o náš příběh mají zájem lidé, kteří se snaží posunovat možnosti vzdělávání na úrovni rodiny, školy i systému. Pokusím se naši zkušenost v krátkosti představit,“ uvádí svůj příspěvek pan ředitel Sehnal.

Detail

16.09.2017

Škola, kde rozhodují děti? 1

Škola, kde rozhodují děti?

Michal Kandler navštívil proslulou alternativní školu Summerhill. Jak svobodná škola funguje a učí se tam děti vůbec? Lidové noviny 5. Srpna, Barbora Cihelková

Detail

14.09.2017

Zářiové číslo Novvvinek č. 3 1

Zářiové číslo Novvvinek č. 3

Zářiové číslo Novvvinek č. 3

Detail

Fotogalerie

07.06.2017

Konference MAP ORP Chrudim

Konference k rozvoji vzdělávání konaná 6. 6. 2017 v Luži.

Detail

20.03.2017

3. setkání Řídícího výboru

3. setkání Řídícího výboru 15. března 2017 v Chrudimi

Detail

01.03.2017

Vodní zdroje

Vodní zdroje

Detail