Obsah

Kariera ve školách

20.11.2017

Kariéra ve školách - hledáme pedagoga 1

Kariéra ve školách - hledáme pedagoga

Kariéra ve školách- hledáme pedagoga

Detail

O projektu

MAP v ORP Chrudim – CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000069

Proč potřebujeme Místní akční plán rozvoje vzdělávání?

Protože úspěch je spojen se strategií.

Spojujeme myšlenky, tvoříme vizi, stanovujeme cíle, naplňujeme je – pomocí plánů a časového vymezení potřebných kroků.

Společně promýšlíme, co už v území umíme, kam se chceme dostat, za jaký čas, jaký výsledek nám bude stačit, jaké výsledky potřebujeme, abychom byli zařazeni do skupiny, která popluje dál a bude odměněna mnoha způsoby. Protože chceme, aby se každé naše dítě "mohlo plavit podle chuti, bylo kapitánem, který určuje směr, protože jen ten, kdo zná mapy světa, ví, že možnosti jsou neomezené, nikdy nekončí, vždy je kam jet a co objevovat."

Chcete se přidat? Kontaktujte nás: mestoluze@seznam.cz

Abychom zvyšovali kvalitu vzdělávání, potřebujeme:

Kvalitní partnerství

Zapojit všechny partnery, kterých se vzdělávání týká a chtějí  vzdělávání řešit, trvalý a otevřený dialog.

Analýza MAP

Zmapovat aktuální stav a vyhodnotit jej (včetně infrastruktury)

Strategie MAP

Domluvou partnerů stanovit priority, cíle, opatření dle pravidel strategického plánování

Akční plán

Konkrétní kroky zapojených škol a dalších partnerů,   

  • příklady aktivit spolupráce
  • návrhy zaměření šablon,           shoda na prioritách
  • přehled o infrastruktuře,
  • vzdělávání cílových skupin

 

Soulad s MAP = specifické kritérium přijatelnosti pro ZŠ, zájmové a neformální vzdělávání, nově MŠ a "šablony2"

 

19.11.2017

Bez stresu a přirozeně. Genetická metoda čtení pomáhá dětem naučit se číst 1

Bez stresu a přirozeně. Genetická metoda čtení pomáhá dětem naučit se číst

Je tzv. genetická metoda čtení pro děti výhodnější? O tom mluvila v Atriu na Rádiu Junior Monika Valentová s bývalou učitelkou, nyní lektorkou a inspirátorkou Ivanou Málkovou, která ve školství praktikovala oba přístupy.

Detail

19.11.2017

Škola příbehů 1

Škola příbehů

Škola příbehů - proč se máme učit z příběhů?

Detail

13.11.2017

MŠMT: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. (Důvodová zpráva aneb Bude hůř!) 1

MŠMT: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. (Důvodová zpráva aneb Bude hůř!)

Zpřesnění pravidel nastaví podmínky pro využívání finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s původním záměrem systému podpůrných opatření - pomoci vyrovnat příležitosti dětí, žáků a studentů hospodárným a cíleným využitím finančních prostředků státního rozpočtu. Podle provedené analýzy společného vzdělávání po prvním roce implementace je zřejmé, že zcela zřetelně převažují poskytnutá personální podpůrná opatření. V případě asistenta pedagoga se ukázalo, že v řadě případů není zajištěna účelnost této pozice na škole. To je důvodem k takovým úpravám legislativy, které by do finančních prostředků vynakládaných na asistenty pedagoga vnesly vnitřní diferenciaci.

Detail

13.11.2017

České školství tápe. Chybí vize a podpora učitelů v praxi, říká odbornice 1

České školství tápe. Chybí vize a podpora učitelů v praxi, říká odbornice

Českému školství chybí vize, která by říkala, k čemu má vzdělávání směřovat. Systém také nedostatečně podporuje učitele v praxi, kde by pedagogové měli mít možnost získat zpětnou vazbu od jiných pedagogů, aby mohli svou práci reflektovat, řekla programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu Hana Košťálová na Festivalu pedagogické inspirace, který se v pátek a dnes konal v Praze.

Detail

03.11.2017

Kuchařky ve škole jsou luxus aneb Co jste možná nevěděli o českých školních obědech 1

Kuchařky ve škole jsou luxus aneb Co jste možná nevěděli o českých školních obědech

Školní jídelny jsou českým rodinným stříbrem. Zatímco v jiných evropských zemích se dětem jídlo vozí z centralizovaných vývařoven a ve školách se jen ohřívá, ve většině českých škol se vaří.

Detail

03.11.2017

VZORY PŘÍLOH PRO VÝZVY Č. 02_16_022 A 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I 1

VZORY PŘÍLOH PRO VÝZVY Č. 02_16_022 A 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Kalkulačka indikátorů ZoR byla doplněna o záložky „Vzdělávání pedagogů“ a „Seznam osob pro indikátor 60000“. Na záložce „Vzdělávání pedagogů“ je možné si vést přehled vzdělávacích akcí (semináře DVPP a vzájemnou spolupráci ve škole) realizovaných ze šablon – tento seznam lze využít jako podklad pro zprávu o realizaci, pro případnou kontrolu na místě apod. Počty hodin vzdělávání jednotlivých pedagogů se po zkopírování jmen pedagogů vygenerují na další záložce „Seznam osob pro indikátor 60000“. Tento seznam lze využít jako povinně dokládaný seznam osob s bagatelní podporou k indikátoru 60000.

Detail

Fotogalerie

07.06.2017

Konference MAP ORP Chrudim

Konference k rozvoji vzdělávání konaná 6. 6. 2017 v Luži.

Detail

20.03.2017

3. setkání Řídícího výboru

3. setkání Řídícího výboru 15. března 2017 v Chrudimi

Detail

01.03.2017

Vodní zdroje

Vodní zdroje

Detail