Obsah

O projektu

MAP v ORP Chrudim – CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000069

Proč potřebujeme Místní akční plán rozvoje vzdělávání?
 

Abychom zvyšovali kvalitu vzdělávání, potřebujeme:

 

Kvalitní partnerství

Zapojit všechny partnery, kterých se vzdělávání týká a chtějí  vzdělávání řešit, trvalý a otevřený dialog.

 

Analýza MAP

Zmapovat aktuální stav a vyhodnotit jej (včetně infrastruktury)

 

Strategie MAP

Domluvou partnerů stanovit priority, cíle, opatření dle pravidel strategického plánování

 

Akční plán

Konkrétní kroky zapojených škol a dalších partnerů,   

  • příklady aktivit spolupráce
  • návrhy zaměření šablon,           shoda na prioritách
  • přehled o infrastruktuře,
  • vzdělávání cílových skupin

 

Soulad s MAP = specifické kritérium přijatelnosti pro ZŠ, zájmové a neformální vzdělávání, nově MŠ a "šablony2"

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie

20.03.2017

3. setkání Řídícího výboru

3. setkání Řídícího výboru 15. března 2017 v Chrudimi

Detail

01.03.2017

Vodní zdroje

Vodní zdroje

Detail

01.03.2017

10 Den Země Chrudim 2012

Den Země

Detail