Obsah

Kariera ve školách

21.01.2018

Kariéra ve školách - hledáme pedagoga 1

Kariéra ve školách - hledáme pedagoga

Kariéra ve školách- hledáme pedagoga

Detail

O projektu

MAP v ORP Chrudim – CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000069

Proč potřebujeme Místní akční plán rozvoje vzdělávání?

Protože úspěch je spojen se strategií.

Spojujeme myšlenky, tvoříme vizi, stanovujeme cíle, naplňujeme je – pomocí plánů a časového vymezení potřebných kroků.

Společně promýšlíme, co už v území umíme, kam se chceme dostat, za jaký čas, jaký výsledek nám bude stačit, jaké výsledky potřebujeme, abychom byli zařazeni do skupiny, která popluje dál a bude odměněna mnoha způsoby. Protože chceme, aby se každé naše dítě "mohlo plavit podle chuti, bylo kapitánem, který určuje směr, protože jen ten, kdo zná mapy světa, ví, že možnosti jsou neomezené, nikdy nekončí, vždy je kam jet a co objevovat."

Chcete se přidat? Kontaktujte nás: mestoluze@seznam.cz

Abychom zvyšovali kvalitu vzdělávání, potřebujeme:

Kvalitní partnerství

Zapojit všechny partnery, kterých se vzdělávání týká a chtějí  vzdělávání řešit, trvalý a otevřený dialog.

Analýza MAP

Zmapovat aktuální stav a vyhodnotit jej (včetně infrastruktury)

Strategie MAP

Domluvou partnerů stanovit priority, cíle, opatření dle pravidel strategického plánování

Akční plán

Konkrétní kroky zapojených škol a dalších partnerů,   

  • příklady aktivit spolupráce
  • návrhy zaměření šablon,           shoda na prioritách
  • přehled o infrastruktuře,
  • vzdělávání cílových skupin

 

Soulad s MAP = specifické kritérium přijatelnosti pro ZŠ, zájmové a neformální vzdělávání, nově MŠ a "šablony2"

 

15.06.2018

V sobotu 16. června: SETKÁNÍ S PŘÍRODOU RYBNÍKŮ NA LIBÁŇSKÉM POTOKU 1

V sobotu 16. června: SETKÁNÍ S PŘÍRODOU RYBNÍKŮ NA LIBÁŇSKÉM POTOKU

Sraz: 16. června v 9 hodin na autobusové zastávce Nasavrky-Libáň

Detail

05.06.2018

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ - rozdíly v šablonách 1

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ - rozdíly v šablonách

Řídicí orgán OP VVV ve výzvě č. 02_18_63 a 02_18_64 Šablony II zveřejnil webinář pro příjemce a žadatele. Webinář obsahuje informace k základním rozdílům mezi šablonami I a II.

Detail

18.05.2018

Při psaní na klávesnici si text hůř pamatujeme. Je to jako klus, ale ruční psaní, to je balet, říká přírodovědec 1

Při psaní na klávesnici si text hůř pamatujeme. Je to jako klus, ale ruční psaní, to je balet, říká přírodovědec

Rukou psaný text si lidé lépe pamatují, než text zadaný na klávesnici. Ruční psaní má ještě další aspekt, a sice tvůrčí, až téměř umělecký, podotýká František Vyskočil z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR. Sám se přimlouvá za ruční psaní vzkazů i dopisů právě proto, že otevírá prostor tvořivému vyjádření, náhražku v elektronické komunikaci – emotikony, považuje za málo kreativní.

Detail

13.05.2018

PODPORA BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ZÁKLADNÍCH PRE/GRAMOTNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM A ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ - PODPORA PRÁCE UČITELŮ (PPUČ) 1

PODPORA BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ZÁKLADNÍCH PRE/GRAMOTNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM A ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ - PODPORA PRÁCE UČITELŮ (PPUČ)

Projekt, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy základních a mateřských škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost (tzv. základní gramotnosti) i informatické myšlení žáků a dětí. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Detail

13.05.2018

Plány IVP a PLPP

Plány IVP a PLPP

Plán pedagogické podpory (PLPP) – podpůrné opatření prvního stupně, zpracovává základní škola pro žáka, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka. S PLPP je seznámen zákonný zástupce žáka a všichni učitelé; osoby, které se s plánem seznámily, plán podepisují. PLPP obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. Základní škola průběžně PLPP aktualizuje. PLPP vyhodnocuje nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrného opatření.

Detail

13.05.2018

Otevřete rodičům školní svět. Zdarma. 1

Otevřete rodičům školní svět. Zdarma.

Moderní webová aplikace pro základní a mateřské školy.

Detail

13.05.2018

Digital Transformation is the Real Deal! 1

Digital Transformation is the Real Deal!

A Unique Digital Event at Microsoft. Join us to: - Learn about the hottest trends in digital transformation. - Be a part of the audience during the keynote delivered by a renowned speaker. - Experience a real showcase with the latest content. - Find out if AI can create art.

Detail

Fotogalerie

07.06.2017

Konference MAP ORP Chrudim

Konference MAP ORP Chrudim

Konference k rozvoji vzdělávání konaná 6. 6. 2017 v Luži.

Detail

20.03.2017

3. setkání Řídícího výboru

3. setkání Řídícího výboru

3. setkání Řídícího výboru 15. března 2017 v Chrudimi

Detail

01.03.2017

Vodní zdroje

Vodní zdroje

Vodní zdroje

Detail